{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Terms and Conditions

訂購條款

客戶接受由
Feuskin eShop (以下簡稱FEU) 提供之網上訂購服務,必須同意及接受以下訂購條款,方可享用有關網上訂購及送貨服務。有關條款適用香港及其他地區。

 

網上訂購

 • 網店所有貨品均以港幣結算。
 • 網店上所顯示之時間均為香港時間。
 • 網上訂購可接受之每筆購買金額(包括運費在內)最高HK$12,000。每種貨品每張訂單限購12件。
 • 由於訂購單為電腦作業處理,故於訂貨後無法中途取消或變更,敬請注意。FEU不負責因電腦系統出現的訂購單問題。
 • 於訂貨後,即使於同一天追加購買同類或其他商品,FEU或視為另一筆訂購,及收取相關郵遞費用及手續費,敬請正確申購。
 • 所有訂單完成付款後,不論任何原因,客人均不能取消訂單。
 • 客戶經網上訂購,但無論任何交易,即使電腦系統顯示交易已經完成,FEU亦有權於通知客戶後取消該交易。FEU保留接受訂購單與否的最終權利。
 • 客戶填寫訂購單時請確認姓名、電郵地址及電話,及送貨地址是否正確,以確保商品快速送抵指定地點。如有因客戶提供錯誤資料而引至任何損失,FEU不負責或賠償。
 • 如客戶未能於三天內透過信用咭付款及通知FEU,交易將被自動取消。
 • 售賣之產品均以實物拍攝,由於拍攝時受環境、光線、印刷及圖片組合的影響,商品實際可能會與實物有些微誤差,敬請消費者見諒。
 • 售賣之產品如有瑕疵,請於貨到後7個工作天內連同送貨單及收據,到FEU指定之醫務中心辦理換貨,如逾期未退換,即視為交貨完成。
 • FEU當盡最大努力確保商品供應充足,偶有部份商品因進口貨期之耽誤而導致缺貨,尚祈見諒,若偶有缺貨,FEU將另行通知客戶,因缺貨而導致的退款會於一個月內退回; 不便之處, 敬請見諒。
 • 所有售出貨品只作顧客私人使用,不可作任何商業用途,FEU有權拒絕所有懷疑用作商業用途之訂貨要求。
 • FEU有權單方面保留更改所有上列及其他有關售買貨品之條款,而不須作任何事先通知,若顧客不同意,可終止使用網上訂購服務,而已訂之貨物則不受影響。
 • 有關訂單的送貨服務,本公司使用順豐速遞。閣下在貨品運送方面的權利受相關公司的條款及細則所約束,閣下可要求參閱該等條款及細則。如閣下選用本公司之服務,就代表閣下同意本公司委託順豐速遞為閣下處理一切有關貨運事宜。本公司不會就相關公司的任何行為或失當而負責。如順豐速遞或供應商未能在30天内聯絡閣下送貨,FEU有權取消該單訂購,在收取該單訂購之3%手續費(以支付相關網上付款交易及貨品運送成本等)後,向閣下退還該單訂購額。

 

付款方式

於網站付款頁面使用信用卡即時付款:

 • 所有交易金額均需以港幣作結算。

FEU會在確認收到款項以後,在2-3個工作天內處理閣下的訂單。